Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
55 277 23 06 ul. Reja 13, 82-400 Sztum
sck@scksztum.pl

 1. Administratorem stadionu jest Sztumskie Centrum Kultury, ul. Reja 13, 82-400 Sztum
 2. Stadion służy do przeprowadzania zawodów lekkoatletycznych, rozgrywek piłkarskich i doraźnych imprez o innym charakterze,
 3. Stadion nie jest powszechnie dostępny. Stadion jest dostępny wyłącznie za zgodą administratora lub organizatora imprezy w okresie jej trwania.
 4. Wynająć obiekt i korzystać ze stadionu mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę administratora, zapoznały się z regulaminem oraz pod warunkiem, że małoletni pozostają pod opieką dorosłych.
 5. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane (w tym młodzież szkolna) mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem trenera, instruktora lub nauczyciela, który ponosi odpowiedzialność za grupę.
 6. Administrator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających ze stadionu.
 7. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Korzystający ze stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnię ,trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane pomieszczenia), jednocześnie są zobowiązani do zgłoszenia szkód administratorowi.
 9. Zabrania się:
  • wnoszenia na stadion miejski broni wszelkiego rodzaju oraz innych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski; pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących; butelek, kubków, puszek wykonanych z kruchego, pękającego materiału; fajerwerków, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych;
  • wchodzenia lub przechodzenia przez balustrady i zabezpieczenia;
  • wchodzenia na teren stadionu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków i środków odurzających;
  • korzystania z obiektu przez osoby (grupy), które nie uzyskały zgody administratora;
  • wchodzenia na teren stadionu poza godzinami otwarcia;
  • wprowadzania na stadion miejski zwierząt 
  • wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów i publiczności (szatnie, po¬mieszczenia dla uczestników zawodów); 
  • rzucania wszelkimi przedmiotami;
  • sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, druków bez zezwolenia administratora;
  • palenia tytoniu na całym obiekcie sportowym;
  • wjazdu i poruszania się pojazdami na terenie stadionu.
 10. Korzystający ze stadionu miejskiego zobowiązani są do:
  • używania strojów sportowych oraz czystego obuwia sportowego przeznaczonego wyłącznie do używania na tartanie (z podeszwą nie powodującą zabarwień lub rys).
  • przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych i porządkowych;
  • zachowywania się tak, aby nie uszkodzić urządzeń i wyposażenia stadionu oraz nie zagrażać bezpieczeństwu innym uczestnikom zajęć.
  • podporządkowania się poleceniom administratora lub służb porządkowych,
 11. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń administratora, organizatorów imprezy, policji, straży pożarnej, służb porządkowych i spikera zawodów.
 12. Osoby zakłócające porządek na stadionie miejskim będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
 13. Godziny otwarcia ustala administrator. 

Adam Karaś                   

Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury 

 

31 maja 2017 o godz. 13.00 odbędzie się Piknik lekkoatletyczny "O Uśmiech Dziecka", którego organizatorem jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie i Sztumskim Centrum Kultury.

W programie konkurencje dla dziewcząt i chłopców:
- bieg na 60 m, 300 m i 600 m.
- skok w dal
- skok wzwyż
- rzut piłką palantową
w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2004, rocznik 2005 oraz rocznik 2006 i młodsi.

Zgłoszenia do zawodów można dokonywać telefonicznie do 29 maja pod numerem 608 038 472 lub na Stadionie w dniu imprezy.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!