Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
55 277 23 06 ul. Reja 13, 82-400 Sztum
sck@scksztum.pl

Aktualne wydarzenia

Kliknij aby powiększyć

Podsumowanie projektu: "Kolorowy Senior" - autor: Halina Borko. Celem projektu było podjęcie szeregu działań w obszarze kultury zmierzających do poprawy jakości życia seniorów w obszarze poczucia własnej wartości. Projekt zakładał zosrganizowanie przez seniorów przedstawienia teatralnego dla najmłodszych mieszkańców Gminy Sztum. W tym celu uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach wokalnych, choreograficznych, z wizażystą oraz kostiumologiem. Do udziału w spektaklu zaproszone zostały również dzieci uczęszczajace na zajęcia taneczne w Sztumskim Centrum Kultury, co było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń oraz wspólnej zabawy. Spektakl pt. "Lustro" miał swoją premierę w dniu 15.11.2016 r. w sali widowiskowo-kinowej Sztumskiego Centrum Kultury i zgromadził ponad stuosobową widownię (wstęp był bezpłatny). Niewątpliwym sukcesem projektu jest również fakt, że biorący udział w spektaklu seniorzy w chwili obecnej pracują nad kolejnym przedstawieniem, który swoją premierę ma mieć na przełomie stycznia i lutego 2017 r. 

 

Kliknij aby powiększyć

 Podsumowanie projektu: "Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych" - autorzy: Stowarzyszenie Do życia przez życie. Celami projektu była prezentacja swojego dorobku artystycznego, wspólne artystyczne działania podczas warsztatów teatralnych, wokalnych oraz plastycznych; integracja osób niepełnosprawnych podczas organizacji Przeglądu poprzez postawienie przed nimi wspólnych, możliwych do osiągnięcia celów. Dzięki realizacji zadania rodzina, przyjaciele oraz ipozostali mieszkańcy Gminy Sztum mieli okazję obejrzenia twórczych zmagań osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Wspólne i aktywne spędzanie czasu pomaga spojrzeć na te osoby z pewnej perspektywy. Dzięki aktywności artystycznej: aktorskiej, tanecznej czy wokalnej osoby niepełnosprawne czują się wyjątkowo atrakcyjnie, pokazują społeczeństwu że są jego ważną częścią, w swoich przedstawieniach niejednokrotnie mówią o tym ,o czym tzw, pełnosprawni wstydzą się opowiadać. Przegląd odbył się w dn. 15.11.2016 r. w sali widowiskowo-kinowej Sztumskiego Centrum Kultury, udział w nim wzięło ok. 300 osób.

 

Kliknij aby powiększyć

 Podsumowanie projektu: "Międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła" - autor: Stowarzyszenie Przystań Biała Góra. Celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkańców, budowanie wspólnoty a także podejmowania inicjatyw mających na celu poszukiwanie i popularyzowanie wiedzy i umiejętności związanych z tradycją i dziedzictwem kulturowym oraz historią lokalną i kulturalną, wzmocnienia więzi i wspólnej tożsamości, a także rozwinięcie umiejętności współdziałania. Innowacyjność projektu polegała na organizacji warsztatów skierowanych do osób w różnym wieku: założeniem zadania było, aby w każdej z grup znalazło się po 5 par uczestników w różnym wieku (osoba dorosła/senior z dzieckiem/młodzieżą, np. rodzic/opiekun z dzieckiem, dziadek z wnukiem itd.) – taki dobór uczestników projektu w znacznym stopniu wpłynął na poprawę więzi społecznych oraz integrację lokalnej społeczności. W ramach projektu zorganizowano następujące warsztaty: małe malarstwo (w dn. 17.09.2016 r.), decupage - drugie życie starych przedmiotów (24.09.2016 r.) oraz artystyczna biżuteria i zabawki z filcu (w dn. 08.10.2016 r.). Wszystkie zajęcia odbywały się w świetlicy wiejskiej w Białej Górze, były bezpłatne a uczestnikom zapewniono komplet niezbędnych materiałów. W każdym z warsztatch uczestniczyło 20 osób, na zakończenie projektu zorganizowano małą uroczystość, podczas której wszystkim uczestnikom wręczono podziękowania oraz zaprezentowano wszystkim zaproszonym gościom prace powstałe podczas zajęć. 

 

Kliknij aby powiększyć

 Podsumowanie projektu: "Baśka nas kręci" - autor: Zbigniew Zwolenkiewicz. Celem Projektu było uratowanie od zapomnienia i zachowanie w społeczności lokalnej umiejętności grania w tradycyjną, ludową grę w karty „Baśka”, charakterystyczną dla terenów Pomorza. „Baśka” to gra w karty, która powstała pod koniec XIX w na terenach zaboru pruskiego. Szczególną popularnością cieszyła się na Pomorzu. Raczej była to rozrywka dla ludu z nizin społecznych, pracowników folwarcznych i robotników. Do lat 60-tych ubiegłego wieku była bardzo popularna, grano w nią w niedzielne popołudnia, na spotkaniach rodzinnych i towarzyskich. Grywano w nią w czasie dojazdów do pracy, w autobusach i pociągach. Rozwój telewizji spowodował, że „Baśka” zaczęła znikać z przestrzeni publicznej i świadomości społecznej. Ludzie zamiast spotykać się na „Baśce” oglądali popularne seriale telewizyjne, programy rozrywkowe, zamknięci w czterech ścianach własnych mieszkań. Pokolenie urodzone w latach 80-tych i 90-tych nie nauczyło się grać w „Baśkę” bo ich rodzice przestali grać, chociaż wielu z nich wcześniej grało i znało zasady. Inicjator projektu zauważył, że od kilku lat coraz więcej osób spotyka się, by ponownie grać w tą typową dla naszego terenu grę. Jego projekt zakładał zorganizowanie warsztatów dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz zorganizowanie Otwartego Turnieju Baśki. Warsztaty zostały zorganizowane w dniach 6-7.09.2016 r., łącznie wzięło w nich udział 36 osób (zarówno dzieci, jak i dorosłych), natomiast w Turnieju zorganizowanym w dn. 11.09.2016 r. udział wzięło 52 zawodników. Dla zwycięzców przewidziano puchary oraz drobne nagrody rzeczowe.

 

Turniej Baśki 11.09.2016 r

Warsztaty baśkowe 06-07.09.2016 r

 

Kliknij aby powiększyć

Podsumowanie projektu: "Postolin widziany oczami mieszkańców" - autorzy: ks.Stanisław Gadzina, Elżbieta Wysocka, Jan Strychalski. Celem projektu była ochrona dziedzictwa Powiśla, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, integracja mieszkańców Postolina i całego sołectwa oraz grup wielopokoleniowych. W ramach inicjatywy odbyły sie trzy warsztaty artystyczne: florystyczne (w dn. 30.08., 31.08. oraz 03.09.2016 r.), fotograficzne (w dn. 05.10.2016 oraz 12.10.2016 r.) oraz plastyczne (w dn. 26.10. ora 27.10.2016 r.). Realizacja zajęć powierzona została doświadczonym instruktorom, udział w warsztatach był bezpłatny, wszystkim uczestnikom zostały również zapewnione materiały plastyczne. 

 

Kliknij aby powiększyć

 Podsumowanie projektu: "Czernin z Kulturą na Ty" - autor: Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie. Celem projektu było zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z poprawą dostępności do wydarzeń związanych z szeroko pojętą kulturą. Projekt zakładał realizację następujących działań: zaprezentowanie na zorganizowanym w drugiej połowie sierpnia 2016 r. w Czerninie festynie dla mieszkańców: - regionalnej muzyki i tańca ludowego – występy Zespołu „Czerninianki” oraz dwóch zaproszonych zespołów ludowych z regionu, - stoiska prezentującego tradycyjny ubiór i haft powiślański przygotowanego przez członkinie KGW Czernin oraz stoiska prezentującego sztukę użytkową z wykorzystaniem surowców wtórnych. W festynie udział wzięło ok. 500 osób. Kolejnymi działaniami były: organizacja warsztatów sztuki użytkowej z wykorzystaniem surowców wtórnych, które prowadziła członkini Koła (uczestnicy warsztatów nauczyli się wykorzystywać surowce wtórne do tworzenia np. wazonów, szkatułek, ozdób do mieszkań, ramek na zdjęcia), organizacja warsztatów rękodzieła (uczestnicy zapoznali się z haftem powiślańskim) oraz organizacja wieczoru poetycko-muzycznego, na którym jedna z mieszkanek sołectwa zaprezentowała szerszej publiczności swoją twórczość. W każdym z warsztatów udział brało ok. 20 osób, natomiast w wieczorze poetyckim udział wzięło ok. 50 osób.

 

Kliknij aby powiększyć

 - autorka: Agnieszka Rutka-Napiwodzka. Celem projektu było upowszechnienie sprawności rysowania, rozwinięcie umiejętności patrzenia z perspektywy twórcy, prezentacja prac w celu dodatkowo zainteresowania działalnością artystyczną. Ważnym celem było również rozbudzenie wrażliwości twórczej pod kierunkiem wykształconego plastyka z pedagogicznym przygotowaniem. Dodatkowym  elementem było łączenie różnych pokoleń i włączenie wszystkich chętnych w planowane wydarzenie. W ramach projektu przeprowadzono 4 warsztaty w dniach: 06.08., 13.08., 20.08. i 27.08.2016 r. Zajęcia skierowane były do mieszkańców Koślinki i okolic bez względu na posiadane umiejętności, aby możliwie szeroko zakreślić konieczność uwrażliwienia na piękno lokalnego krajobrazu i nabycia umiejętności przetworzenia go za pomocą środków artystycznych. Po zakończonych warsztatach w Galerii Ligo zorganizowany został uroczysty wernisaż powstałych prac, który był okazją do spotkania twórców i odbiorców, integracji i rozmowy.

 

Kliknij aby powiększyć

Sztumskie Centrum  Kultury od lutego tego roku realizuje projekt, którego przedmiotem jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, a następnie zorganizowanie - w oparciu o rezultaty tej diagnozy - Konkursu na Inicjatywy Lokalne. Małe projekty mają pobudzić i wzmocnić społeczną aktywność kulturalną.

W ramach I etapu zadania zorganizowano szereg spotkań indywidualnych i grupowych z mieszkańcami Gminy. Spotkania odbywały w świetlicach wiejskich i w siedzibie Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie.  Badania przeprowadziła  firma SUDOŁ COOPERATION Dominik Sudoł. 

Analizie poddano także inne dostępne dokumenty: strategie, dane historyczne dotyczące wydarzeń kulturalnych organizowanych w poprzednich latach. Wszystkie te działania posłużyły do opracowania diagnozy, w tym rekomendacji do dalszej działalności Centrum Kultury oraz formułowania oddolnych inicjatyw kulturalnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w dotychczasowe działania, wypełnili ankietę,  sondę, przyszli na spotkania, zgłaszali swoje uwagi i pomysły J

Pełny dokument „Diagnoza i rozwój kapitału kulturowego i społecznego Miasta i Gminy Sztum” znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

Diagnoza_i_rozwoj_kapitalu_kulturowego_i_spolecznego_Miasta_i_Gminy_Sztum.pdf

W poniedziałek 13 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Sztumskim Centrum Kultury  odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej projekty złożone w Konkursie na Inicjatywy Lokalne organizowanym w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016. Członkami Komisji byli przedstawiciele każdego podmiotu, który złożył wniosek w Konkursie oraz dwoje pracowników Sztumskiego Centrum Kultury.

Do Konkursu wpłynęło 7 wniosków obejmujących działania zarówno w mieście, jak i sołectwach Gminy Sztum. Podczas spotkania autorzy projektów prezentowali swoje pomysły na inicjatywy lokalne, a następnie odbywało się głosowanie (przy założeniu, że żaden z wnioskodawców nie mógł głosować na własną inicjatywę). W ten sposób utworzona została lista rankingowa złożonych wniosków, która przedstawia się następująco:

 

1. „Kolorowy Senior” – 178 punktów, wnioskodawca: Halina Borko;

2. „Czernin z Kulturą na Ty” – 173 punkty, wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich z Czernina;

3. „Baśka nas kręci” – 163 punkty, wnioskodawca: Zbigniew Zwolenkiewicz;

4. „Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych” – 158 punktów, wnioskodawca: Stowarzyszenie Do życia przez życie;

5. „Wspólne rysowanie w otwartej pracowni” – 155 punktów, wnioskodawca: Agnieszka Rutka-Napiwodzka;

6. „Postolin widziany oczami mieszkańców – cykl warsztatów artystycznych” – 152 punkty, wnioskodawca: Jan Strychalski, ks. Stanisław Gadzina, Elżbieta Wysocka;

7. „Międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła” – 149 punktów, wnioskodawca: Stowarzyszenie Przystań Biała Góra

 

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie. Regulamin Narodowego Centrum Kultury umożliwia wybranie maksymalnie 7 inicjatyw i na taki wybór zdecydował się Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury, wychodząc z założenia, że realizacja większej ilości mniejszych działań angażujących różne grupy w różnych miejscowościach Gminy Sztum przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnych.

 

Realizacja inicjatyw rozpocznie się od sierpnia 2016 r.